Nom

E-mail

Assumpte

Missatge

D'acord amb el RGPD Reglament General de Protecció de Dades) en vigor, l'informem que les seves dades personals formaran part d'un fitxer sota responsabilitat de TROVELS S.A. que té com a finalitats permetre la gestió i relació comercial, contractual o informativa sobre els nostres productes i / o serveis en qualsevol dels suports, incloent-hi els electrònics, sobre els quals s'ha interessat. No hi ha previsió que les seves dades siguin cedides a tercers, amb l'excepció de les assenyalades per la legislació vigent a requeriments de l'Administració pública competent o organismes relacionats amb les activitats de formació i / o certificació. Vostè autoritza de forma expressa el tractament de les seves dades personals per a les finalitats esmentades.

Si desitja exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, tractament limitat, portabilitat o oposició al tractament de les seves dades personals, ara o en qualsevol moment en el futur, li demanem que ens ho comuniqui a TROVELS SA. Al c / Mèxic, 9 08205 SABADELL (Barcelona) o ens remeti un correu electrònic a l'adreça següent: info@trovels.com