Nom

E-mail

Assumpte

Missatge

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, informem que les dades personals que se sol·liciten en aquesta pàgina web s'inclouran en una base de dades informatitzades titularitat de Grupo Trovels, S.A. Així mateix, l'usuari disposa en tot moment dels drets d'informació, accés, rectificació, cancel·lació i oposició que podrà exercitar mitjançant el correu electrònic a l'adreça info@trovels.com o correu convencional al domicili social al Carrer de Mèxic, 9 08205 Sabadell, Barcelona.