CONTACTE

Consentiment: *

D’acord amb el RGPD Reglament General de Protecció de Dades) en vigor, l’informem que les seves dades personals formaran part d’un fitxer sota responsabilitat de TROVELS S.A. que té com a finalitats permetre la gestió i relació comercial, contractual o informativa sobre els nostres productes i / o serveis en qualsevol dels suports, incloent-hi els electrònics, sobre els quals s’ha interessat. No hi ha previsió que les seves dades siguin cedides a tercers, amb l’excepció de les assenyalades per la legislació vigent a requeriments de l’Administració pública competent o organismes relacionats amb les activitats de formació i / o certificació. Vostè autoritza de forma expressa el tractament de les seves dades personals per a les finalitats esmentades.

Si desitja exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, tractament limitat, portabilitat o oposició al tractament de les seves dades personals, ara o en qualsevol moment en el futur, li demanem que ens ho comuniqui a TROVELS SA. Al c / Mèxic, 9 08205 SABADELL (Barcelona) o ens remeti un correu electrònic a l’adreça següent: info@trovels.com